Spøttrup Sø rundt

Spøttrup Borg er landets bedst bevarede borg fra senmiddelalderen. Borgen er opført omkring år 1500. I borgparken findes et fornemt anlæg med en af landets største samlinger af lægeurter.

Bebyggelserne på vejene Søndermarken og Spøttrup Mark giver et godt indtryk af en såkaldt "statshusmandsudstykning". Ejendommene blev udstykket i 1937, efter at Staten havde overtaget Spøttrup Borg. Mellem de to veje har den tidligere jernbane - Vestsallingbanen - forløbet. Banen blev nedlagt i 1965. Der er i dag kun enkelte "spor", tilbage i tærrænet, bla. dæmningen over Spøttrup Bæk.

Foran Borgen ligger Spøttrup Sø, som blev genskabt i 1994 efter i mere end 100 år at have været tørlagt. Det røde pumpehus på vestsiden af søen er nu fugletårn med udstillingsrum. Det såkaldte "Polakhus" på østsiden rummer en fin udstilling om søen og dens historie.

Vandreturen er på 9,9 km.

© Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400