Ålbæk Strand - Halvøen Kås - Kås Hovedgård

Halvøen Kås er fredet og huser en vejrbidt natur, der på grund af århundreders tilhørsforhold til herregården Kås har bevaret mange oprindelige elementer. Det er et enestående landskab med en græshede med 18 gravhøje og en af landets meget få oprindelige naturskove.

Fredningen af halvøen Kås er gennemført i 1941 og giver desværre ikke offentligheden adgang. Det er dog tilladt at vandre rundt om halvøen langs stranden.

Områdets græssende kreaturer og får giver et godt indtryk af, hvordan Salling må have set ud dengang, hvor studeavlen var egnens vigtigste aktiv.

For Kås Hovedgård var naturligvis fra gammel tid en udpræget studegård ligesom alle hovedgårde i Salling. Hovedbygningen er opført i 1635, men gårdens historie går helt tilbage til 1300-tallet.

Vandreturen er 10 km.

© Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400