Nymølle - Knud Strand - Spøttrup Sø

Ved udløbet af Rødding å lå tidligere en mølle, hvoraf der intet er tilbage. Møllen omtales i 1541 som "Nøy Møll", deraf stednavnet Nymølle. Derimod har man bevaret skorstenene som et minde om det teglværk, der lå her og var en meget stor arbejdsplads på egnen. Nymølle Teglværk lavede molersten og stoppede først sin produktion umiddelbart efter 2. verdenskrig. Foruden teglværker har Nymølle også været udskibningssted for Spøttrup. Færgestedet fungerede også som overfartssted til Sillerskev på Mors.

Foran Spøttrup Borg ligger Spøttrup Sø, som blev genskabt i 1994 efter i mere end 100 år at have været tørlagt. I middelalderen kunne ingen  drømme om at afvande Spøttrup Sø. Dens betydning i forsvaret af borgen var alt for vigtig. Men efterhånden opstod der andre planer. I 1850érne begyndte man at dræne og afvande søen for at lave hø på den udtørrede søbund til studene. Søbunden var meget frugtbar, men blev efterhånden dyr i drift. Flere gange i 1980érne og i 1990 brød Limfjorden ind over diget under vinterstorme og oversvømmede de opdyrkede arealer med saltvand.

Med tiden opstod nye holdninger, som affødte ønsker om at genskabe Spøttrup Sø til gavn for naturen og turismen, og i respekt for den betydning, søen havde for den gamle borg. 

© Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400